Preloader

Region-01

Home|Region-01

క్రమసంఖ్య సభ్యుల వివరాలు 2019-20202020-2021
1జంగారెడ్డిగూడెం మండలం700750
2కొయ్యలగూడెం మండలం200150
3కామవరపుకోట మండలం100100
4చింతలపూడి మండలం200100
మొత్తం రీజియన్‌ సభ్యుల సంఖ్య 12001100

రక్త గ్రూపుల జాబితా ::

ప్రతి మండలంలో దాదాపు 500 మంది, మొత్తం రీజి యన్లో 2,000 మంది జాబితా సిద్ధం చేయబడి యున్నది.

క్రమసంఖ్య ప్రాంతం మార్చురీ ఫ్రీజర్లు
1జంగారెడ్డిగూడెం మండలం6
2కొయ్యలగూడెం మండలం1
3కామవరపుకోట మండలం1
4చింతలపూడి మండలం2
5బుట్టాయగూడెం 1

శాంతిరథం దాత ::   శ్రీ పెన్మత్స రవికుమారవర్మ, ఓడూరు


శాంతిరథం
నిర్వహణకు ప్రతి సంవత్సరం 10,000 విరాళం అందజేసిన దాత ::

 శ్రీ ఊడి వెంకట్రావు, ములపర్రు పెదగరువు 10,000/-

జంగారెడ్డిగూడెం మండలం గౌరవ డైరెక్టర్స్ ::
-------------------------------------------------

జంగారెడ్డిగూడెం మండలం డైరెక్టర్స్ బోర్డు ::
--------------------------------------------------

కొయ్యలగూడెం మండలం గౌరవ డైరెక్టర్స్ ::
-------------------------------------------------

కొయ్యలగూడెం మండలం డైరెక్టర్స్ బోర్డు ::
--------------------------------------------------

కామవరపుకోట మండలం గౌరవ డైరెక్టర్స్ ::
-------------------------------------------------

కామవరపుకోట మండలం డైరెక్టర్స్ బోర్డు ::
--------------------------------------------------

చింతలపూడి మండలం గౌరవ డైరెక్టర్స్ ::
-------------------------------------------------

చింతలపూడి మండలం డైరెక్టర్స్ బోర్డు ::
--------------------------------------------------